To main content

Fleksibel nettdrift : resultater fra piloter i FlexNett-prosjektet

Abstract

Denne rapporten er et resultat fra Flex-Nett-prosjektet (2015-2018)og oppsummerer resultatene fra demoer hos BKK Nett knyttet til fleksibel nettdrift.
Oppdragsgiver: FlexNett-prosjektet
Read publication

Category

Report

Client

  • Norges forskningsråd / 245412
  • SINTEF Energi AS / 502000952

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Year

2018

Publisher

SINTEF Energi

Issue

2018:00496

ISBN

978-82-14-06897-9

View this publication at Cristin