Til hovedinnhold
Norsk English

DeVID – Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett

DeVID skal bidra til verdiskaping ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri. Dette skal skje gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon.

Kontaktperson

Delmål:

  • Utvikle referansearkitektur og use case-beskrivelser som et rammeverk for Smartgrids.
  • Utvikle og teste metoder for hvordan innføring av AMS og instrumentering i nettstasjoner gir muligheter til bedre nettdrift.
  • Utvikle og teste metoder for beslutningsstøtte for planlegging, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur sett i lys av Smartgrids-løsninger
  • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS.
  • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet.
  • Etablere en database for tilgjengeliggjøring av resultat fra prosjektet.

Delmålene vil understøttes av demonstrasjon i Smart Energi Hvaler og Demo Steinkjer – og gjennom dette gjøre resultatene mer sikre å ta i fullskala bruk.

Artikler
 
Smart samling  Energiteknikk, nr. 7-2012, Bilag Energiforskning
Smartgrid-scenarier  Energiteknikk, nr. 2-2013
Skepsis til unntak  Energiteknikk, nr. 2-2013
Må vente oss enda flere angrepsmetoder  Teknisk Ukeblad, nr, 5-2013
Fire scenarioer for utvikling av smartgrid i Norge  smartgrids.no, mars 2013
Publikasjoner / presentasjoner
 
DeVID-Magasin 2014
 
Therese Troset Engan (Demo Steinkjer), Vidar Kristoffersen (Smart Energi Hvaler):Abonnert effekt - erfaringer fra Hvaler og SteinkjerSmartGrid-konferansen 2014, Oslo, 10.-11. september 2014
Therese Troset Engan (Demo Steinkjer), Vidar Kristoffersen (Smart Energi Hvaler):Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente DistribusjonsnettNettkonferansen 2014, Bergen, 2.-4. desember 2014 
Kjell Sand, Dag Eirik Nordgård, Tarjei Benum Solvang, Jan Foosnæs, Vidar Kristoffersen, Dagfinn Wåge:Experiences from Norwegian smart grid pilot projects
CIRED 2013, Stockholm, juni 2013
Eivind Solvang, Dag Eirik Nordgård, Bernt A. Bremdal, Jan Foosnæs, Maren Istad:
Scenarios describing smart grids technologies applied to electricity distribution systems
CIRED 2013, Stockholm, juni 2013
Hanne Sæle:
Requirements of smart grid architecture and smart metering in Norway
Smart Utilities Scandinavia, Stockholm, april 2013
 
Maria B. Line:A Case Study: Preparing for the Smart Grids - Identifying Current Practice for Information Security
7th International Conference on IT Security Incident Management and IT Forensics, Nürnberg, mars 2013 
Maria B. Line:
Hvordan kan hackere mørklegge hele Norge?
IFEA Datasikkerhet, Bergen, november 2012
Bernt A. Bremdal:
Prosumenten
ZERO12-konferansen, Gardermoen, november 2012
Bernt A. Bremdal:
Om 0-energihus og Smart Grid. Energieffektivisering, miljø og teknologi
Statsbygg byggbransjeseminar om 0-energihus, Oslo, oktober 2012
 
Dag Eirik Nordgård:
DeVID-prosjektet; Status, resultater og planer
Smartgridskonferansen, Trondheim, september  2012
Maria B. Line:
IKT-hendelser kan ikke unngås - men hvordan kan de håndteres?
Kraft IS - Informasjonssikkerhet i kraftsektoren, Gardermoen, september 2012
Dag Eirik Nordgård:
The DeVID project
IEA DSM Workshop, Trondheim, april 2012
 
Rapporter

Hanne Sæle, Maria D Catrinu-Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang:
Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett
SINTEF Energi AS, desember 2012, TR A7270 Kjell Sand, Øystein Sagosen:
Samfunnsøkonomisk vurdering av Smart Grid Use Cases
SINTEF Energi AS, juni 2014, TR A7401 Maria Bartnes Line, Inger Anne Tøndel, Gorm Johansen, Hanne Sæle:
Informasjonssikkerhet og personvern: Støtte til risikoanalyse av AMS og tilgrensende systemer
SINTEF, august 2014, A24258 Henrik Kirkeby, Maren Istad, Henning Taxt, Magne Kolstad:
Resultat fra use case-tester. Resultat og erfaringer fra use case-tester i DeVID-prosjektet
SINTEF Energi AS, april 2015, TR A7442

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015