Til hovedinnhold
Norsk English

SmartTariff

Smart tariffering av kraft og nettleie i fremtidens aktive distribusjonsnett.

Kontaktpersoner

Smart tariffering av kraft og nettleie i fremtidens aktive distribusjonsnett

Ny teknologi som blant annet Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) gir nye muligheter for innovative tariffer. Prosjektets hovedidé var å bruke denne nye teknologien og tilhørende datatilgang til å utvikle optimale tariffer "top-down" (for kraft, nett og avgifter) som tar hensyn til ulike formål som tariffene kan ha og samspill mellom ulike elementer.

Prosjektets skulle utvikle og evaluere ulike modeller for utforming av nettleietariffer og kraftprodukter, som vil kunne utnytte ny tilgjengelig teknologi og bidra positivt til utvikling og drift av fremtidens smarte distribusjonsnett.

Publikasjoner:

 • Muliggjørende teknologi og rammebetingelser
  Energi Norge. Publikasjon 427-2018
 • Nye tariffinsentiver – “Tariffmeny” 
  Energi Norge. Publikasjon 427-2018
 • Formål og rammebetingelser for smart tariffering  
  Energi Norge. Publikasjon 401-2016
 • Statusbeskrivelse  tariffer og insentiver 
  Energi Norge. Publikasjon 400-2016

Rapporter i EBL-serier kan kjøpes i Fornybar Norges Nettbutikk


Prosjektets mål var å utvikle fremtidens smarte tariffer for både kraftprodukter og nettleie. 

Dette skulle oppnås gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge mulige formål med tariffene med vekt på hvordan tariffer (kraft, nett, avgifter,…) kan bidra til å løse energisystemets overordna målsettinger og behov.
 • Beskrive hvordan ny teknologi (AMS, display, laststyring, elbiler, plusskunder, DG, …) kan gi muligheter for respons styrt ut fra ulike tariffer og tariffinformasjon.
 • Kartlegge begrensninger for differensiering av tariffer f.eks. teknologiske, regulatoriske, økonomiske, kundeadferd.
 • Foreslå optimale tariffstrukturer for ulike nettkundekategorier (forbrukskunder, produksjonskunder, plusskunder osv) gitt ulike formål med tariffene.
 • Vurdere fordelingsvirkninger av ulike tariffprinsipper: lik tariff for alle, individuelle tariffer, valgfrie tariffer, markedsbaserte, osv.
 • Evaluere kost/nytte for involverte aktører, basert på erfaringer fra demonstrasjonsaktiviteter

Prosjektansvarlig: Energi Norge

Styringsgruppe:

 • Agder Energi 
 • BKK Nett 
 • Fredrikstad Nett
 • Istad Nett 
 • Lyse Elnett 
 • NTE Nett 
 • Skagerak Energi 

Prosjektledelse: SINTEF Energi


Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017