Til hovedinnhold
Norsk English

Sigurd Bjarghov

Forsker

Sigurd Bjarghov fullførte sivilingeniørstudiet "Energi og miljø" ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge, i 2017. Der forsvarte han også sin doktorgradsavhandling med tittelen "Designing grid tariffs and local electricity markets for peak demand reduction in distribution grids" i 2022. Hans forskningsinteresser inkluderer distribuerte energiressurser, nettleiedesign, lokale energisamfunn, fleksibilitetsmarkeder og optimering.

Utdanning

Sivilingeniør i Energi og Miljø ved NTNU, og doktorgrad ved forskningsgruppa Energimarkeder og energisystemplanlegging ved NTNU Institutt for Elkraftteknikk (nå Elektrisk energi).

Kompetanse og fagområder

Forsket på integrering av produksjon og fleksibilitet i distribusjonsnett på en nett- og systemvennlig måte. Jobbet mye med nettleiedesign, lokale energisamfunn, fleksibilitetsmarkeder og lastflytanalyse. Fokuset i forskningen har ligget på incentivdesign og lokale koordineringsmekanismer gjennom bruk av optimeringmetoder, som for eksempel stokastiske og spillteoretiske modeller.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sigurd-bjarghov-05068612a/

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0759-4131

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim