Til hovedinnhold
Norsk English

FINE - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksept og deltagelse i energiomleggingen er utfordringer som utviklingen av lokale energisystem kan bidra til å løse.

Kontaktperson

Illustrasjon av et samfunn, med kraftnett, hav, fjell og mennesker. Fine - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

Lokale energisamfunn, i EU-direktiv spesifisert som Citizens Energy communities og Renewable energy communities, er juridiske enheter som er involvert i blant annet kraftproduksjon, distribusjon og forbruk og som har som hovedformål å gi miljømessige, økonomiske eller sosiale verdier for lokalsamfunnet.

Fra et kraftsystemperspektiv kan utvikling av lokale energisamfunn gi fordeler som bedre lokal koordinering av ressurser, bedre utnyttelse av distribusjonsnett, lettere tilgjengelig fleksibilitet i distribusjonsnettet, reduserte taps- og investeringskostnader i overføringsnett, økte muligheter for innovasjon hos nettkundene. Disse fordelene kommer imidlertid ikke automatisk ved en oppmykning av regelverket, men krever riktig regelverk og riktige incentiver for at utviklingen skal skje på en samfunnsmessig rasjonell måte.

Lokale energisamfunn kan også ha negative effekter på kraftsystemet og samfunnet for øvrig, dersom regelverk og incentiver ikke utformes hensiktsmessig.

Prosjektet har kartlagt potensielle lokale energisamfunn i en norsk kontekst og kategorisert disse i tre hovedtyper:

  • Rurale energisamfunn med svakt nett
  • Urbane energisamfunn
  • Industri-/næringsklynger.

Prosjektet har også utformet ulike scenarier for hvordan regulatorisk rammeverk og økonomiske incentiv for lokale energisamfunn kan utvikle seg i årene som kommer, og lager modeller for å studere hvordan lokale energisamfunn vil påvirkes i de ulike scenariene.

Videre i prosjektet skal vi:

  • Videreutvikle modeller av energisamfunn og distribusjonsnett.
  • Analysere samspillet mellom lokale energisamfunn og distribusjonsnettet i drift og planlegging, blant annet med energisamfunn som en tilbyder av fleksibilitet.
  • Analysere konsekvensene av ulike regelverk og incentivstrukturer, og gi overordnete anbefalinger

Prosjektet finansierer to PhD-kandidater, en ved UPC Barcelona og en ved NTNU

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene