Til hovedinnhold
Norsk English

Fine - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksept og deltagelse i energiomleggingen er utfordringer som utviklingen av lokale energisystem kan bidra til å løse.

Kontaktperson

Fine - Fleksibel integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet

Lokale energisamfunn, i EU-direktiv spesifisert som Citizens Energy communities og Renewable energy communities, er juridiske enheter som er involvert i blant annet kraftproduksjon, distribusjon og forbruk og som har som hovedformål å gi miljømessige, økonomiske eller sosiale verdier for lokalsamfunnet.

Fra et kraftsystemperspektiv kan utvikling av lokale energisamfunn gi fordeler som bedre lokal koordinering av ressurser, bedre utnyttelse av distribusjonsnett, lettere tilgjengelig fleksibilitet i distribusjonsnettet, reduserte taps- og investeringskostnader i overføringsnett, økte muligheter for innovasjon hos nettkundene. Disse fordelene kommer imidlertid ikke automatisk ved en oppmykning av regelverket, men krever riktig regelverk og riktige incentiver for at utviklingen skal skje på en samfunnsmessig rasjonell måte.

Lokale energisamfunn kan også ha negative effekter på kraftsystemet og samfunnet for øvrig, dersom regelverk og incentiver ikke utformes hensiktsmessig.

I prosjektet har vi startet med å kartlegge aktører og potensielle energisamfunn, og arbeidet vil presenteres og bearbeides i en åpen workshop i våren 2021.

Andre aktiviteter i prosjektet er:

  • Utvikle scenarier for utviklingen av regelverk og økonomiske incentiv for energisamfunn
  • Utvikle modeller av energisamfunn og distribusjonsnett
  • Analysere samspillet mellom lokale energisamfunn og distribusjonsnettet i drift og planlegging, blant annet med energisamfunn som en tilbyder av fleksibilitet
  • Analysere konsekvensene av ulike regelverk og incentivstrukturer, og gi overordnete anbefalinger

Prosjektet finansierer to PhD-kandidater, en har startet opp ved UPC Barcelona og vi søker for tiden etter en kandidat til PhD ved NTNU

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene