Til hovedinnhold
Norsk English

Fleksible distribusjonsnett

Fremtidens energisystem vil ha mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet samtidig som framtidens energisystem må være robust og pålitelig.

Kontaktperson

IKT-teknologi vil i større grad bli brukt til å overvåke, styre og automatisere nettet.

I framtidens energisystem går energiflyten både til og fra forbrukerne og lokale produsenter. Gjennom større bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), må vi utvikle intelligente nett der forbrukerne aktivt trekkes inn i styringen av kraftsystemet.

Fremtidens aktive kunder vil kunne ha forbruk, produksjon, energilager og økt omfang av styringsteknologi som kan kontrolleres av kunden selv, aggregator/markedsaktører eller nettselskap. Samtidig vil utbredelse av elektriske apparater som er energieffektive, men som har høyt (kortvarig) effektforbruk, fortsette å øke.

Teknologi for energilagring er blitt mer tilgjengelig, noe som muliggjør bruk av slik teknologi i distribusjonsnettet – f.eks. for å jevne ut intermitterende produksjon fra solcellepaneler. Energilager kan installeres hos enkeltkunder, i boligkomplekser og/eller i nettstasjoner og bidra til økt fleksibilitet i distribusjonsnettet. I tillegg vil økt omfang av teknologi for sanntidsovervåking og -styring gi nye muligheter for fleksibel drift av distribusjonsnettet.

Fleksibilitet er i flere prosjekter brukt som begrep på situasjonsavhengig og tidsbegrenset respons på et insentiv, f.eks. er forbrukerfleksibilitet forbrukstilpasning basert på prisendringer. Det forskes på økt fleksibilitet på ulike nettnivå og hos ulike aktører, i form av samspillet mellom forbruk, produksjon og energilagring. Fokus er både for aktive kunder, i distribusjonsnett og i smartere drift av distribusjonsnettet.

Utforsk fagområdene