Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energy Lab

– et viktig verktøy for energinasjonen Norge

Kontaktperson

Høyspenningshallen i SINTEF Energy Lab
Høyspenningshallen i SINTEF Energy Lab. Foto: SINTEF/Geir Mogen

SINTEF Energy Lab representerer neste generasjon energilaboratorier og blir et viktig redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem. Det nye laboratoriet vil være et viktig verktøy for å håndtere flere nasjonale energiutfordringer gjennom utvikling av:

  • morgendagens teknologi for kraftnettet
  • kunnskap og løsninger som vil trengs ved høsting av vindkraft til havs.
  • løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner på store havdyp.

SINTEF Energy Lab styrker den samlede energiforskningen i Trondheim og Norge. Laboratoriet gir rom for mer eksperimentell forskning og utvikling, til beste for våre kunder. Virksomheten utføres i nært samarbeid med NTNU.

Laboratoriet gir nye muligheter til å utvikle og teste komponenter til strømnett med høye spenningsnivå og høye krav til pålitelighet. Det vil si hovedsakelig kraftlinjer og kabler, men også komponenter som transformatorer og brytere.

SINTEF Energy Lab er plassert ved siden av Statnetts transformatorstasjon på Blaklia i Trondheim, et viktig knutepunkt i elektrisitetsforsyningen i Midt-Norge.

Les mer om:

Bilder fra SINTEF Energy Lab

Foto: SINTEF/Geir Mogen

Om laboratoriet

SINTEF Energy Lab består av laboratorier, kontorer og møtelokaler. Hvert av laboratoriene er rettet mot sitt spesielle anvendelsesområde. Det største og mest iøynefallende laboratoriet er den nye høyspenningshallen, som er dimensjonert for testing med systemspenning opp til 420 kV.

SINTEF Energy Lab gir økt kapasitet og ytelse sammenlignet med de eksisterende laboratoriene ved SINTEF og NTNU. Anlegget muliggjør forsøk på et betydelig høyere spenningsnivå enn hva som har vært mulig fram til nå. Dette gjør laboratoriet i stand til å møte behov fra dagens kunder innen kraftforsyning både på land og til havs.

Laboratoriebygget har et netto gulvareal på 5 400 m2, og huser sju ulike laboratorier:

Kjøreanvisning til SINTEF Energy Lab

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er lokalisert på Risvollan i Trondheim