Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjon av olje og gass

Produksjon fra nye felt møter stadig mer krevende forhold: Større havdyp, lengre unna eksisterende infrastruktur og værharde strøk. Eksisterende felt har også sammensatte problemstillinger, med økende vannmengder og fallende trykk. SINTEF setter sammen tverrfaglige team, som med basis i en unik laboratorieinfrastruktur skaper fremtidens energieffektive havbunnsløsninger.

Kontaktperson

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Et EU-prosjekt er dedikert til å fremme energieffektivitet gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige metoder for korrosjonsbeskyttelse, med mål om å erstatte stål med aluminium.

Prosjekter

Klokketest / Elektronikkutvikling

Klokketest / Elektronikkutvikling

Start:
Slutt:

Målet for prosjektet er å bidra til utvikling av kost-effektive verktøy for måling av strømning i oljebrønner, og derved forbedre utnyttelsen av brønnene.

CleanOFF Hub

CleanOFF Hub

Start:
Slutt:

Prosjektet handler om Norges ambisjon om å avkarbonisere petroleumssektoren til havs samtidig som sektoren beholder sin internasjonale konkurransekraft.