Til hovedinnhold
Norsk English

Infrastruktur og investeringsbeslutninger – Olje og gass

Vi arbeider med beslutningsstøtte for utvikling av infrastruktur på kontinentalsokkelen. Dette handler om teknologivalg, innfasing av nye felt og rørledninger i tid, hvordan disse samspiller med eksisterende infrastruktur og eventuell utvikling av framtidige ressurser.

Kontaktperson

  • Kunnskapsbasen og systemer vi utvikler, brukes aktivt av sentrale aktører til planlegging på den norske kontinentalsokkelen.

Fagmiljø