Til hovedinnhold
Norsk English

Feltavvikling

Alle brønner som bores må en gang plugges permanent og forlates. Tett plugging er viktig for å unngå miljøskader på lang sikt. Med dagens teknologi er brønnplugging vanskelig, dyrt og tidkrevende.

SINTEFs forskning på dette området fokuserer derfor på å få ned pluggekostnadene uten at det går på bekostning av sikkerheten. Vårt arbeid inkluderer blant annet laboratorietesting og forbedring av pluggematerialer, testing og utvikling av metoder for fjerning av rør/sement fra brønnen, lekkasjedeteksjon og kostnadsoptimering av større pluggekampanjer.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

Klokketest / Elektronikkutvikling

Klokketest / Elektronikkutvikling

Start:
Slutt:

Målet for prosjektet er å bidra til utvikling av kost-effektive verktøy for måling av strømning i oljebrønner, og derved forbedre utnyttelsen av brønnene.

SFI SWIPA

SFI SWIPA

Start:
Slutt:

Formålet for SFI-initiativet SWIPA er å framme en vitenskapelig forståelse av ytelsen av permanente brønnbarrierer og legge til rette for bedre metoder for å etablere slike barrierer.  Krav til god brønnintegritet over lang tid vil ha konsekvenser...