Til hovedinnhold

Geofysikk

Geofysikk

Innen geofysikk er hovedaktiviteten primært knyttet til seismiske prosesseringsmetoder for strukturell avbildning av undergrunnen.
  • Høyoppløst seismisk modellering og inversjon
  • Elektromagnetisk, gravimetrisk, magnetisk modellering og inversjon
  • Integrasjon (joint inversion) av flere dataset
  • Kvantitative geofysiske metoder
  • Beregning av usikkerhet ved geofysisk avbildning
Seniorforsker
473 69 732