Til hovedinnhold
Norsk English

Jon Peder Eliasson

Forskningsleder

Peder er seniorforsker i gruppen for Anvendt Geovitenskap i SINTEF Petroleum. Han har bakgrunn som forsker / leder innenfor geofysikk i SINTEF siden 2009. Hans ekspertise inkluderer geofysiske modellerings- og inversjonsmetoder, usikkerhetskvantifisering og optimal datainnsamling, med anvendelser innen CO2-overvåking, leting og modelloppdateringer "while drilling". Peder har en master i beregningsfysikk og en doktorgrad i akseleratorfysikk fra CERN og Uppsala Universitet.

Utdanning

2004 - 2008: Doktorgrad akseleratorfysikk, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, Sverige
2004-2006: Doktorgradsstudent, Department of Accelerators and Beams, CERN, Sveits
2002 - 2003: Teknisk student, Department of Accelerators and Beams, CERN, Sveits
1997 - 2003: Master i teknisk fysikk och elektroteknikk (avhandling i beregningsfysikk), Institutionen för fysik kemi och biologi, Linköpings universitet, Sverige

Kompetanse og fagområder

Peders hovedsakelige kompetanse- og forskningsområder inkluderer utvikling og bruk av metoder for modellering og inversjon av geofysiske data, spesielt for CO2-overvåking, men også relatert til leting og modeloppdateringer "while drilling". Han har arbeidet med metoder fra seismikk (FWI, tomografi, AVO) til CSEM og gravitasjon. Peder har også erfaring med kombinasjon av flere datasett (joint inversion) og rock physics inversjon, men også med usikkerhetskvantifisering, optimal datainnsamling og value-of-information estimering. Mer nylig har han også brukt mer tid på å undersøke bruk av fiberoptiske sensorer og maskinlæring innenfor geofysikk. Peder har lang erfaring med å lede større forskningsprosjekter/aktiviteter som for eksempel ACT Pre-ACT og for tiden CO2-overvåkingsaktiviteten i NCCS-senteret og delprosjektet på CO2-lagring i GP LINCCS.

Prosjekter

Programvare

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 15B
Trondheim