Til hovedinnhold
Norsk English

Reservoarkarakterisering og overvåking

Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnen avhenger avansert datainnsamling og prosessering, og geofysiske metoder. Det endelige målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reservoaret og gi viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og økt oljeutvinning til CO2-lagring. Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger .

Kontaktperson

Fokusområder:

  • Nøyaktig avbilding med høy oppløsning
  • Vurdering av, for eksempel, usikkerhet i geofysisk avbilding
  • Integrasjon (joint inversion) av flere datasett
  • Tverrfaglig integrasjon : geofysikk , bergartsfysikk , reservoarmodellering , bassengmodellering
  • Kvantifisering av mengden av hydrokarbon eller CO2 i et reservoar
  • Seismiske og elektromagnetiske data for CO2-overvåking
  • Seismic while drilling

Utforsk fagområdene