Til hovedinnhold

CO2 Field Lab

CO2 Field Lab

Hovedformålet med CO2-feltlabprosjektet er å øke sikkerheten ved CO2-lagring ved å skaffe tilveie kunnskap om hvordan man best mulig kan overvåke bevegelsen av CO2 i geologiske formasjoner. Dette vil gjøre oss i stand til å oppdage mulige lekkasjer av CO2 på et tidligst mulig tidspunkt.

Dette internasjonale prosjektsammarbeidet mellom Norge, Frankrike og England har allerede mottatt Eurogia+-merket for sitt arbeid. Prosjektet har som hensikt å utvikle samt sette standarder for overvåking av geologiske formasjoner hvor CO2 er lagret.

Les mer på CO2 Field Lab WEB...

Publisert søndag 22. september 2013
Seniorrådgiver
992 03 014

Prosjektvarighet

2009 - 2015