Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 Field Lab

Hovedformålet med CO2-feltlabprosjektet er å øke sikkerheten ved CO2-lagring ved å skaffe tilveie kunnskap om hvordan man best mulig kan overvåke bevegelsen av CO2 i geologiske formasjoner. Dette vil gjøre oss i stand til å oppdage mulige lekkasjer av CO2 på et tidligst mulig tidspunkt.

Kontaktperson

Dette internasjonale prosjektsammarbeidet mellom Norge, Frankrike og England har allerede mottatt Eurogia+-merket for sitt arbeid. Prosjektet har som hensikt å utvikle samt sette standarder for overvåking av geologiske formasjoner hvor CO2 er lagret.

Les mer på CO2 Field Lab WEB...

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2015