Til hovedinnhold
Norsk English

Boring og brønn

SINTEF kombinerer teoretisk arbeid med laboratorieeksperimenter og felterfaring, og fokuserer på å gjøre resultatene fra arbeidet tilgjengelige for operasjonelle team, for å bidra til raskere, sikrere og billigere bore- og brønnoperasjoner, samtidig som hensynet til brønnenes kvalitet i et langsiktig perspektiv ivaretas.

Kontaktperson

Ekspertiser

Programvare

Laboratorier

Prosjekter

Klokketest / Elektronikkutvikling

Klokketest / Elektronikkutvikling

Start:
Slutt:

Målet for prosjektet er å bidra til utvikling av kost-effektive verktøy for måling av strømning i oljebrønner, og derved forbedre utnyttelsen av brønnene.

KOPROD

KOPROD

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet KOPROD er å demonstrere metoder og teknologiske løsninger for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets...

Hvordan defineres "worst credible process fire?

Hvordan defineres "worst credible process fire?

Start:
Slutt:

Petroleumstilsynet har avdekket et behov for å kartlegge hvordan næringen definerer den verst tenkelige brannen i et prosessområde som en innretning er designet for. SINTEF har derfor fått i oppdrag å analysere dokumentasjon fra seks operatører som...

Nyheter