Til hovedinnhold
Norsk English

Harald Linga

Forskningsleder

Harald Linga leder forskningsgruppen Drilling& Well i SINTEF og er senterdirektør for innovasjonssenteret SFI SWIPA. Harald har over 35 års erfaring innen forskning og produktutvikling for olje- og gassindustrien. Dette inkluderer tidligere stillinger i industrien; OneSubsea Processing, ProSep Inc. (tidligere ProPure) og Sorbwater Technology og forskningsorganisasjoner; SINTEF Multiphase Flow Laboratory og Christian Michelsen Research.

Utdanning

PhD 1991: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge. Maskinteknikk. Flerfasestrømning.
MSc 1984: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge. Teknisk fysikk.

Kompetanse og fagområder

Prosessanalyse, modellering og produktutvikling med applikasjoner knyttet til flerfasestrømning, gasskondisjonering, masseoverføring, flerfaseseparasjon, boring av brønner.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/harald-linga-66a70b6/?originalSubdomain=no

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Harald-Linga

Prosjekter

Fagområder

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Thormøhlens gate 55
Bergen