Til hovedinnhold
Norsk English

SFI SWIPA

Formålet for SFI-initiativet SWIPA er å framme en vitenskapelig forståelse av ytelsen av permanente brønnbarrierer og legge til rette for bedre metoder for å etablere slike barrierer.  Krav til god brønnintegritet over lang tid vil ha konsekvenser for kostnader, materialvalg, barrierelengder og installasjon. Et viktig tema vil være utnyttelse av resultater for revisjon av standarder og regelverk for plugging og forlating (P&A) av petroleumsbrønner.

Kontaktperson

Lekkasjetesting av materialer for brønnplugging ved kontrollerte betingelser. Foto: SINTEF

Kunnskap om brønnbarrierer er nøkkelen til sikker og vellykket drift for en rekke energiproduserende industrier. Resultatene kan anvendes for gjenbruk av petroleumsbrønner for CO2-lagring,  for brønnintegritet til geotermiske brønner og lagring av radioaktivt avfall.

"Våre mål er å redusere kostnadene for P&A med 50 % sammenlignet med dagens teknologi (2020) ut fra endringer i standarder og regelverk, nye installasjonsmetoder og barrierematerial".

Hva er SFI-SWIPA

SWIPA er en plattform for innovasjon og samarbeid mellom SINTEF og forskningspartnerne NORCE,  IFE, NTNU og UiS og sentrale industriaktører. Dette vil generere spin-off prosjekter og gi gode muligheter for teknologioverføring til industrien. SWIPA finansieres av Forskningsrådet og operatørselskaper og har et totalbudsjett på MNOK 170 over senterperioden på 8 år.

SFI SWIPA Homepage

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2028