Til hovedinnhold
Norsk English

Hydraulisk oppsprekking

Både feltskala simuleringer med SINTEFs MDEM programvare og laboratorie hulsylinder oppsprekkingstester kan tilbys. Testene benytter avansert akustisk emisjonsutstyr som muliggjør lokalisering av sprekker. Disse er bekreftet ved CT-avbildning og dataoppbygging.

Kontaktperson

  • Hulsylinder laboratorie oppsprekkingstest med moitorering av akustisk emisjon
  • MDEM: et verktøy som simulerer hyfraulisk oppsprekking på reservoarskala

Utforsk fagområdene