Til hovedinnhold

FORmation MEchanics Logging - FORMEL

FORmation MEchanics Logging - FORMEL

Programvaren bruker input fra wireline-logger (akustiske hastigheter, tetthet, porøsitet m.m.) for å simulere standard bergmekaniske styrketester på kjerneprøver. Resultatet er full spenning-tøyningskurver for et enkelt dyp eller logger med styrkeparametere og stivhet som funksjon av dybde.

Figuren viser som funksjon av dybde:

  • Venstre del: Relativ mengde leire
  • Midten: Hastigheter til P- og S-bler
  • Høyre del: Beregnet styrke for ulike omslutningstrykk 
Senior prosjektleder
977 58 680