Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv, subtraktiv og hybrid tilvirking

Siden 1988 har vi, i nært samarbeid med Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, jobbet med additiv, subtraktiv og hybrid tilvirking.

Kontaktperson

Kombinasjon av additive og subtraktive prosesser

  • Nye geometrier og materialkombinasjoner
  • Nye muligheter innen produktutvikling og design

Skjæringspunktet mellom produktutvikling, materialteknologi, produksjonsteknologi og dataprosessering

  • Produktutvikling og design med større frihet
  • Tilvirkningssystemer hvor styrken til de individuelle prosessene utnyttes optimalt
  • Beslutningsstøtte for generering av optimal prosessrekkefølge
  • Integrasjon av styringssystemer

Pulverbad-maskin i Trondheim. Foto: SINTEF Manufacturing