Til hovedinnhold
Norsk English

Direkte elektrisk oppvarming av rørledninger (DEH)

Hydrat- og voksdannelse i undervanns rørledninger for transport av olje og gass kan medføre produksjonsstopp og i verste fall plugger som kan gi langvarige driftsavbrudd og kostbare reparasjoner.

Kontaktperson

Direkte elektrisk oppvarming (DEH) av undervanns rørledninger blir benyttet på stadig flere felt for å hindre at slike situasjoner kan oppstå.

SINTEF har kunnskap om dimensjonering av oppvarmingssystemet og innehar verktøy for å bestemme data for det elektriske systemet og hovedkomponentene.

Våre tjenester og kunder:
DEH metoden ble i sin tid utviklet ved SINTEF Energi, og gjennom tverrfaglige miljøer i SINTEF kan vi tilby analyser for detaljerte beregninger av elektriske, magnetostatiske og termiske forhold for et DEH system, samt strømningstekniske forhold ved kombinert oppvarming og produksjon. Gjennom nært samarbeid med produsenter av systemkomponenter (topside og subsea) og engineerings-bedrifter bidrar vi med kunnskap og analyser for detalj-design av oppvarmingssystemet.

Arbeidsoppgaver:

 • Design studier for feltutbygger i tidlig fase av en feltutbygging for å bestemme foreløpige elektriske data for kraftsystemet.
 • Assistere tilbydere for FEED-studier med relevante tekniske beskrivelser, hvilke arbeidsoppgaver som må være med i denne utviklingsfasen, og utføre beregninger og analyser for kontraktør (eventuelt at dette utføres i tett samarbeid med feltutbygger).
 • Oppdatere alle analyser basert på ny informasjon fra feltutbygger, og gir informasjon til aktuelle tilbydere for detail-engineering/PUD.
 • Analyser for termiske, elektriske og elektromagnetiske forhold. Dette være seg termiske utfordringer for kabel langs røret, riser-kabler etc., design av anodeanlegg, interaksjon med nærliggende strukturer, rørledninger, umbilicals etc.
 • Verifikasjon av materialdata for rørstål: måleprogram og –system etablert av SINTEF Energi som også utfører selve målingene (i et praktisk samarbeid med produsent av rørcoating).
 • 3.parts verifikasjonsoppdrag for leveranse fra fabrikant, typisk DEH kabelen.
 • Verifisere korrosjonskrav for å designe anodeanlegg.
 • Verifikasjon av immunitet hos måleutstyr/sensorer etc. ved målinger, eksponert magnetfelt relevant ved drift av DEH-anlegget.
 • Målinger på DEH installasjonen ved commissioning, for å verifisere data og gjøre analyser for å konfirmere at systemet kan settes i drift.

Status:

 • Deltakelse fra SINTEF i nær 100% av de mange DEH utviklingsprosjektene som er utført.
 • Kvalifiseringsarbeidet for metoden, verifikasjon av beregningsverktøyet etc er utført hos SINTEF i samarbeid med kabelprodusent, leggeselskap og oljeselskap.

Lenker:

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.