Til hovedinnhold
Norsk English

Sensorbasert robotikk

Avdeling for produksjonsteknologi levere spisskompetanse innen sensorstyrt robotikk og fleksibel automatisering. Dette er viktige muliggjørende teknologier for å kunne øke automatiseringgrad og konkurransekraft innen norsk vareproduserende industri.

Sanntidsstyrte robotapplikasjoner

  • Sensorbasert styring av roboter
  • Robot-kontrollert måling og kalibrering
  • Utvikling, testing og integrering av sensorteknologi
  • Samarbeidende roboter

Fleksibel og rekonfigurerbar automatisering

  • Metodikk og teknologi for fleksibel automatisering
  • Nye og effektive programmeringsmetoder
  • Kalibrering av robotsystemer
  • Sensorbasert montasje
  • Datafangst og analyse for prosessforståelse og styring

Vi har drevet med internasjonal anerkjent forskning innenfor vareproduksjon i flere år. Foto: SINTEF Manufacturing

Les mer om våre laboratorier innen automatisering her