Til hovedinnhold
Norsk English

Robotikk og autonomi

Roboter og autonomi gjør sitt inntog i stadig nye bruksområder. SINTEF bidrar med kompetanse, teknologi og infrastruktur for å skape bærekraftige robotløsninger for både industrien og det offentlige.

Kontaktpersoner

Robotikk handler om alt fra roboter som utfører oppgaver på fabrikker til ubemannede fartøy eller droner – på land, i lufta, på vann og under vann. Autonomi blir også stadig mer vanlig i både person- og varetransport med selvkjørende biler, busser og fly. 

Droner og andre typer roboter brukes mest til datainnsamling, logistikk eller til fysiske oppgaver. En luftbåren drone kan for eksempel samle inn store mengder bilder av en bro i forbindelse med en planlagt inspeksjon. Og en undervannsrobot, for eksempel en såkalt ROV, kan bli brukt for å rense nota i et fiskeoppdrettsanlegg. Robotenes grad av autonomi øker stadig. Det vil si at robotene i økende grad kan løse oppgaver på egen hånd og trenger mindre hjelp fra menneskelige operatører. 

Med rett grad av autonomi kan vi bruke robotene mer effektivt. De vil for eksempel enklere kunne samle inn sensordata akkurat der vi trenger det, når vi trenger det. Men for å komme dit må vi videreutvikle teknologier som sensorer, sensordataanalyse, styrings- og planleggingssystemer, og brukergrensesnitt. Vi må også jobbe videre med hvordan all denne nye teknologien kan tas best mulig i bruk på en økonomisk lønnsom og bærekraftig måte. 

I SINTEF har vi domeneerfaring fra mange bransjer. Dette kombinerer vi med inngående kunnskap om kjerneteknologiene, som vi videreutvikler for at roboter og autonome systemer skal bidra til verdi i industrien og samfunnet for øvrig.

Hva gjør vi?

Aktuelt

Får utvikle fremtidens teknologi i sommerjobben

Får utvikle fremtidens teknologi i sommerjobben

De ønsker å gjøre en forskjell og har landet drømmejobben i SINTEF Digital i sommer. 18 toppstudenter skal utvikle teknologi som kan redusere klimautslipp, gi bedre batterier og få roboter til å reparere satellitter i bane rundt jorden.

Romfartsteknologi i autonom skipsfart

Romfartsteknologi i autonom skipsfart

SINTEF Ocean har inngått et samarbeid med ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen. Sammen skal vi bidra i utviklingen av sikre og effektive autonome maritime operasjoner, og øke sikkerheten til sjøs og forbedre kystovervåking.

Prosjekter

Ekspertiser