Til hovedinnhold
Norsk English

Robotikk og autonomi

Roboter og autonomi gjør sitt inntog i stadig nye bruksområder. SINTEF bidrar med kompetanse, teknologi og infrastruktur for å skape bærekraftige robotløsninger for både industrien og det offentlige.

Kontaktpersoner

Robotikk handler om alt fra roboter som utfører oppgaver på fabrikker til ubemannede fartøy eller droner – på land, i lufta, på vann og under vann. Autonomi blir også stadig mer vanlig i både person- og varetransport med selvkjørende biler, busser og fly. 

Droner og andre typer roboter brukes mest til datainnsamling, logistikk eller til fysiske oppgaver. En luftbåren drone kan for eksempel samle inn store mengder bilder av en bro i forbindelse med en planlagt inspeksjon. Og en undervannsrobot, for eksempel en såkalt ROV, kan rense nota i et fiskeoppdrettsanlegg som et ledd i å bidra til bærekraftig matproduksjon. Robotenes grad av autonomi øker stadig. Det vil si at robotene i økende grad kan løse oppgaver på egen hånd og trenger mindre hjelp fra menneskelige operatører. 

Med rett grad av autonomi kan vi bruke robotene mer effektivt. De vil for eksempel enklere kunne samle inn sensordata akkurat der vi trenger det, når vi trenger det. Men for å komme dit må vi videreutvikle teknologier som sensorer, sensordataanalyse, styrings- og planleggingssystemer, og brukergrensesnitt. Vi må også jobbe videre med hvordan all denne nye teknologien kan tas best mulig i bruk på en økonomisk lønnsom og bærekraftig måte. 

I SINTEF har vi domeneerfaring fra mange bransjer - energiproduksjon- og distribusjon, maritimt, havbruk, olje og gass, søk og redning, vareproduksjon, mobilitet, med mer. Dette kombinerer vi med inngående kunnskap om kjerneteknologiene, som vi videreutvikler for at roboter og autonome systemer skal bidra til verdi i industrien og samfunnet for øvrig.

Hva gjør vi?

Aktuelt

Raskere og billigere tunnelarbeid med roboter

Raskere og billigere tunnelarbeid med roboter

Robotteknologi skal bidra til at inspeksjonsarbeid i tunneler går fem ganger raskere og koster 25 prosent mindre enn før. Nå får norske aktører muligheten til å teste løsningene.

Roboter kan finne og fjerne skrot i verdensrommet

Roboter kan finne og fjerne skrot i verdensrommet

Over oss svever mye romsøppel. Å fjerne det kan bli et framtidig marked, tror norske forskere. De har utviklet en helt ny type robotsyn som gjør det mulig – og ESA er interessert.

Prosjekter

Ekspertiser

3D Måleteknikk og analyse

SINTEF utvikler avanserte optiske systemer for å hente inn 3D data og algoritmer/metoder for analyse av 3D data.

Baneplanlegging

En av de viktigste komponentene bak autonom robotikk er baneplanlegging. Baneplanlegging går ut på å bestemme hvordan en robot skal bevege seg for å nå sine mål, samtidig som den unngår hindringer.

Bevegelsesstyring

Bevegelse er forflytning av masse. Bevegelsesstyring omfatter derfor måling og styring av bevegelse. Måling av bevegelse kan brukes til diagnose og for styring av mekaniske system. Anvendelsene spenner fra enkel motorstyring til komplekse systemer...

Biomedisinsk teknologi

Vi ser på hvordan sensorsystemer kan bli utviklet og brukt for å overvåke helsen til pasienter og eldre, og bidrar til innovasjon i helse og omsorgstjenesten gjennom utvikling og anvendelse av velferdsteknologi.

Dataanalyse

Dataanalyse er en prosess for innsamling, modellering og transformasjon av data med det mål å trekke ut informasjon fra data; inkludert beslutningsstøtte. Dataanalyse består av et stort antall teknikker, en verktøykasse for å trekke ut informasjon...

Deep learning on Images, Videos and 3D data

The computer vision group develop AI-based vision systems based on extensive understanding of the image generation process and cutting-edge machine learning algorithms. We specializes in developing robust and trustworthy deep learning networks for a...

Funksjonell metagenomikk og enzymteknologi

Funksjonell Metagenomikk FOU er et relativt nytt og raskt voksende fokusområde på SINTEF. Basert på en lang tradisjon innenfor Marin Bioprospektering på SINTEF og NTNU er målsettingen å få tilgang til og utvikle det metabolske potensialet av hele den...

High throughput screening

High throughput screening laboratoriet ved SINTEF er et av Norges best utstyrte laboratorier for high throughput screening (HTS), in-vitro assays og kultiveringer i mikrobrønnplateformat. Spesialiserte væskebehandlingsroboter benyttes for å...

Intelligent Autonomy

Smart design of sensors and onboard AI enables safer, more capable, and more efficient autonomy for unmanned ground vehicles and drones.

Modellering og dataanalyse

I for eksempel design av et hydrogenproduksjonsanlegg er det nødvendig å analysere systemets oppførsel under drift for å sikre at man får et rent produkt (ren hydrogen). Er anlegget riktig designet? Hva skjer for eksempel dersom trykket inn på...

Produksjonssystemer og -styring

Vi har lang erfaring med design av integrerte produksjonssystemer med produksjonsressurser, matere, transportutstyr, palleteringsstasjoner og lagerautomater. I tillegg utvikler vi programvareløsninger for operativ styring av vareflyt på...

Prosessregulering

Petrokjemiske anlegg, offshore-anlegg, kraftverk og papirfabrikker er eksempler på prosessanlegg. Felles for disse er at man ønsker å maksimalisere produksjonen og begrense bruken av energi og råvarer. Eksempler kan være å få mest mulig olje ut fra...

Robot Vision

The aim of robot vision is to make a wide range of robot platforms able to interact with the world around them through visual inputs.

Sanntidsstyring og -overvåking

Vi arbeider med løsninger for distribuerte styresystemer. Tradisjonelt kommer vi inn i prosjektet på et tidlig stadium og deltar i spesifikasjonsfasen. Vi bidrar med komplette løsninger, både på programvare- og maskinvaresiden. Ofte følger vi...

Sensorbasert robotikk

Avdeling for produksjonsteknologi levere spisskompetanse innen sensorstyrt robotikk og fleksibel automatisering. Dette er viktige muliggjørende teknologier for å kunne øke automatiseringgrad og konkurransekraft innen norsk vareproduserende industri.

Sikkerhetskritiske systemer

Oljeplattformer, jernbanen og prosessanlegg på land er eksempler på systemer hvor det er veldig viktig med høy sikkerhet. De er derfor utstyrt med sikkerhetssystemer for å hindre skade på utstyr og mennesker. Dette kan være instrumenterte systemer...

Systembiologi og syntetisk biologi

SINTEF Industri, avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin er og har vært koordinator og deltager i flere transdisiplinære nasjonale og internasjonale prosjekter med målsetting om å beskrive mikrobielle celler på et systemnivå som gjør det mulig å...