Til hovedinnhold
Norsk English

TESTUDO: Autonom sverm av heterogene ressurser til å beskytte kritisk infrastruktur med hjelp av prediksjon og forebygging av trusler

TESTUDO-prosjektet har som mål å bruke toppmoderne teknologier for deteksjon, forebygging og prediksjon for å utvikle en avansert plattform for kontinuerlig overvåking av kritisk infrastruktur i tøffe og avsidesliggende områder.

Kontaktpersoner

Ill.: Prosjektet

Bakgrunn

Teknologiske fremskritt, geopolitiske endringer og klimaendringer introduserer nye typer trusler og utfordringer for kritisk infrastruktur i Europa. Potensielle hendelser, enten de er tilsiktede, som terrorangrep, eller utilsiktede, som naturkatastrofer, kan sette driften av slike anlegg i fare og medføre alvorlig konsekvenser for lokalsamfunn og deres daglige aktiviteter og velferd.

Mål

Horizon Europe-prosjektet TESTUDO har som målsetning å møte dette nye trusselbildet ved å utvikle tekniske løsninger som er designet for å bedre beskyttelsen av kritiske infrastruktur.

En viktig del av løsningen er å supplere eksisterende utstyr med avanserte ubemannede farkoster for å levere en plattform med høy modenhetsgrad som er egnet for kontinuerlig overvåking. Den inkluderer både autonomi "on-the-platform" og autonomi "on-the-edge" komponenter. TESTUDO-rammeverket anvender en tre-delt tilnærming:

(i) integrere nye sensorkomponenter, inkludert dynamisk bevegelige sensorer for å dekke avsidesliggende områder med begrenset tilkobling

(ii) utnytte AI-basert kunnskapsutvinning og forbedring

(iii) implementere forebyggings- og prediksjonsmodeller for å redusere virkninger og lette gjenopprettingsprosessen etter farlige hendelser.

SINTEFs hovedrolle i prosjektet er å utvikle algoritmer som vil optimalisere bruken av de tilgjengelige robotiserte ressursene og dermed bidra til høy grad av autonomi for løsningen.

For å demonstrere robustheten, fleksibiliteten og modulariteten til TRL 7-prototypen som utvikles i prosjektet, vil den bli testet i tre forskjellige Use Cases:

    1. et cyberangrep på et vannbehandlingsanlegg
    2. en kjemisk brann i en tunnel forårsaket av et elektrisk kjøretøy
    3. et koordinert angrep på et vannreservoar og et vannbehandlingsanlegg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Finansiering

EU under Horizon Europe-programmet for Resilient Infrastructure under Grant Agreement No 101121258.

Prosjekttype

EU

Prosjektets nettside

https://testudo-project.eu/