Til hovedinnhold
Norsk English

Mariann Merz

Forsker

Mariann Merz er forsker i faggruppen Robotikk og Regulering hvor hun har jobbet siden 2008. Før hun kom til SINTEF jobbet hun å utvikle kontrollalgoritmer autopiloter for kommersielle fly hos The Boeing Company i Seattle i USA. Mariann er for tiden innvalgt i styret til Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA).

Utdanning

Doktorgrad i Teknisk Kybernetikk fra NTNU (2022).
Bachelor (1999) og Master of Science (2001) i Aerospace Engineering and Mechanics fra University of Minnesota, USA.

Kompetanse og fagområder

1. Teknologi for å muliggjøre ubemannede og semi-autonome kjøretøy og droner, inkludert AUV-er, ROV-er, USV-er, fly og skip. Spesielt aspekter knyttet til ruteplanlegging, styringsalgoritmer og sikkerhetshensyn for effektiv drift under realistiske forhold.

2. Utvikle metoder for å koordinere flere autonome roboter og droner i dynamiske og stadig endrende scenarier for å optimalisere oppnåelsen av ett eller flere oppdragsmål.

3. Analyse og håndtering av uventede hendelser og feil.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/mariann-merz-b30021295/

ORCID

https://orcid.org/0009-0003-5957-309X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Klæbuveien 153
Trondheim