Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering

Hva er egentlig digitalisering? Digitalisering er å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon.

Kontaktperson

Digitalisering er den digitale transformasjonen samfunnet og økonomien står overfor.

I SINTEF mener vi at mennesket må stå i sentrum for all utvikling som bringer samfunnet videre. I en digital verden uten grenser har det åpnet seg store muligheter for både bedrifter og myndigheter, samtidig ser vi utfordringer vi ikke hadde tidligere. Mulighetene og utfordringene går gjerne hånd i hånd

I årene fremover vil digitalisering og den digital transformasjonen endre måten vi tenker, reiser, handler og arbeider på. Hele forretningsmodeller vil forsvinne, nye vil oppstå. Vi ser allerede at teknologien bringer bedrifter og offentlige aktører nærmere kunden eller brukeren. Det bringer med seg krav om økt effektivitet, mer bærekraftige løsninger og gjennomsiktighet.

Automasjon og autonome system

Automatisering og robotisering er en viktig del av digitaliseringen og effektiviseringen av samfunnet. Automasjon brukes innen mange områder for å øke produktivitet og løse oppgaver som ikke er egnet for manuelt arbeid. Autonomi trekker automasjon et hakk videre ved å gi systemer mulighet for å ta egne beslutninger i kompliserte omgivelser.

SINTEF forsker på alt fra samhandling mellom roboter og mennesker, via autonome skip og droner, styring av prosesser og energisystemer til brukeres opplevelser av digitale assistenter.

Kunstig intelligens

Vi kan ikke snakke om digitalisering uten å snakke om de altomfattende mulighetene som finnes i kunstig intelligens. Algoritmer og maskinlæring brukes for å tolke signaler, støtte beslutninger og gjennomføre tiltak.

I SINTEF jobber vi tett på forskning som vekker internasjonal interesse. Vi jobber blant annet med prosjekter der kunstig intelligens bidrar til mer miljøvennlig veibygging, å gjenkjenne én fisk blant 100.000 andre i en merd og til å stille medisinske diagnoser. 

Big Data

Både autonome systemer og kunstig intelligens krever tilgang til data. Big Data, eller stordata, er viktig for digitalisering og betegner system for å samle inn, lagre og strukturere data fra forskjellige kilder. Vi snakker gjerne om data-økosystem, og deling av data mellom aktører er et område som har stort fokus. SINTEF kobler Norge mot aktiviteter på internasjonalt plan blant annet gjennom medlemskap i International Data Spaces Association og Big Data Value Association.

Tingenes internett

Data samles gjerne inn gjennom sensorer plassert ute i den fysiske verden. Denne koblingen mellom det fysiske og digitale gjøres mulig av tingenes internett, eller Internet of Things. 

SINTEF jobber både med utvikling av sensorer, sammenkobling av sensorer i sensorsystemer og nettverk og trådløs kommunikasjon for å knytte sensorer til resten av verden. Dette leder til digitale tvillinger av fysiske objekter for alt fra oljeplattformer, via batterier til menneskekroppen.

I SINTEF tror vi reisen bare så vidt har startet. Vi ser fram til å bidra til en spennende utvikling i årene som kommer.

Hvordan lykkes med digitalisering?

Når en gründerbedrift eller en offentlig etat skal gjøre endringer eller forbedringer, er fremgangsmåten avgjørende for om det blir en suksess. Hvordan bør dere bruke digital teknologi, og hvordan de bør dere gjennomføre en digitaliseringsprosess?

Trenger du en samtalepartner og rådgiver rundt hele den digitale reisen, ta kontakt med SINTEF.

Fagområder

Robotikk og autonomi

Robotikk og autonomi

Roboter og autonomi gjør sitt inntog i stadig nye bruksområder. SINTEF bidrar med kompetanse, teknologi og infrastruktur for å skape bærekraftige robotløsninger for både industrien og det offentlige.

Big data

Big data

Løsninger som gjør data om til kunnskap og skaper kommersielle verdier.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens skaper store endringer og nye muligheter overalt rundt oss. I AI@SINTEF jobber vi med algoritmer som tolker sensordata, bilder, lyd og tekst og som former vår felles fremtid.

Aktuelt

Hvordan resirkulere solcellepaneler?

Hvordan resirkulere solcellepaneler?

Solcellepaneler inneholder mange verdifulle materialer. Allikevel går det meste på dynga etter endt levetid. Nå jobber forskere med saken.

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Ved å forbedre rapportering av fangstvolumer og fiskehelse i europeisk fiskeri, håper EU-prosjektet OptiFish å bidra til mer bærekraftig fiske og gjøre det enklere å møte eksisterende og fremtidige kontrollkrav.

Kongelig besøk til MiNaLab

Kongelig besøk til MiNaLab

Det danske kongeparet, det norske kronprinsparet og fem statsråder fra Norge og Danmark besøkte UiO og SINTEFs MiNaLab og Oslo Science City på det danske kongeparets første statsbesøk som Konge og Dronning av Danmark.