Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering og dataanalyse

I for eksempel design av et hydrogenproduksjonsanlegg er det nødvendig å analysere systemets oppførsel under drift for å sikre at man får et rent produkt (ren hydrogen). Er anlegget riktig designet? Hva skjer for eksempel dersom trykket inn på anlegget blir for høyt? Vil produktet likevel holde spesifikasjonen?

Kontaktperson

Vi arbeider med dynamisk simulering for å kunne forstå systemers dynamiske oppførsel. Simuleringsmodellene bygges på matematiske modeller av anlegg, avhengig av hva vi skal simulere. Vi anvender eksisterende simulatorer slik som ASSETT og DSPICE, eller utvikler nye og implementerer disse blant annet i simulatorverktøyene Matlab/Simulink, Extend og SENIT.

Fagmiljø:

Anvendt Kybernetikk ( kun på engelsk)

Utforsk fagområdene