Til hovedinnhold
Norsk English

TappingMate

TappingMate er en robot for et av verdens farligste industrimiljøer: tappesonen der flytende metall på over 1600 °C strømmer fra store smelteovner. Roboten fra MOMEK skal bidra til å gjøre norske smelteverk tryggere og mer effektive.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock

Den norske smelteverksindustrien

Den norske smelteverksindustrien betjener et dusin smelteverk med til sammen ca. 25 smelteovner. Hver av disse tappes jevnlig for metall ved at det bores et hull rett inn i ovnsveggen slik at smelten strømmer ut. Når tapping er fullført, må hullet plugges med en karbonmasse. Tappeprosessen må i dag betjenes av mennesker, som på denne måten utsettes for et farlig miljø med sterk varme, giftige gasser, og stadig eksplosjonsfare.

Roboten TappingMate vil gi operatøren en utvidet arm

Med roboten TappingMate ønsker MOMEK og Pioneer Robotics å ta mennesket ut av tappesonen, og gi operatøren en utvidet arm – faktisk en fem meter lang arm! – til å styre tappeprosessen fra trygg avstand. Den enorme roboten vil utføre boring og plugging, samt overvåke og pleie tappehullet.

Med denne nyvinningen oppstår flere muligheter. En robot kan utføre mange oppgaver mer presist og effektivt enn et menneske, noe som kan føre til forbedret ovnsdrift, lavere energiforbruk, økt lønnsomhet, og lavere CO2-utslipp.

TappingMate skal bli en smart robot

I innovasjonsprosjektet IPN TappingMate skal SINTEF bidra til å gjøre TappingMate til en smart robot. Ved hjelp av robuste sensorer, avansert billedanalyse, og kunstig intelligens, skal roboten selv kunne ta mange avgjørelser og utføre operasjoner optimalt … naturligvis under tilsyn av erfarne operatører. I første trinn av prosjektet, skal TappingMate utstyres med nye sensorer. Overvåkingskamera, posisjonssensorer og spesialtilpassede termokamera skal gi operatøren nye øyne til å styre roboten med høy nøyaktighet. I andre trinn, skal SINTEF utvikle et læringsbasert system slik at TappingMate kan studere operatørenes beslutninger og til slutt være i stand til å styre seg selv.

På egen hånd er TappingMate et stort steg for sikkerheten i norsk smelteindustri. Med spisskompetanse innen optisk sensorikk, maskinsyn, og instrumentering for krevende miljøer, vil SINTEF bidra til at roboten gir industrien nye konkurransefortrinn i et brennhett globalt marked.

MOMEK TappingMate AS, et knoppskudd av MOMEK-gruppen, står bak roboten med samme navn.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

MOMEK TappingMate AS, Pioneer Robotics AS

Prosjekttype

IPN