Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalt forsterket arbeid

Digitalisering har revolusjonert norsk arbeidsliv de siste 50 årene. Digitalt forsterket arbeid handler om å dra nytte av digitalisering og ta i bruk ny teknologi på arbeidsplassen. Dette forbedrer måten vi utfører arbeidsoppgaver på og hvordan arbeidsprosesser foregår.

Kontaktperson

Med digitalt forsterket arbeid, eller digitally enhanced work på engelsk, menes alt arbeid i en virksomhet som blir forsøkt gjort mer effektivt, sikrere, til en høyere kvalitet og til en lavere pris ved hjelp av digitale teknologier og data. Digitalt forsterket arbeid kan fokusere både på arbeidstaker og arbeidsprosesser.

Arbeidstakers evne og muligheter til å utføre arbeidet kan forsterkes gjennom digitale støttesystemer. Det kan være for eksempel ved bruk av et såkalt exo-skjelett – en avansert drakt brukeren kler på seg for å få ekstra krefter og jobbe sikrere, eller gjennom bruk av AR-briller, som gir den ansatte den informasjonen som trengs for å utføre en oppgave på en god måte. AR står for "augmented reality", som kombinerer data fra den fysiske og virtuelle verden. Arbeidet kan gjøres sikrere ved at sensorer overvåker ulike former for belastninger (som temperatur, lyd og gasser) og varsler ved farlig eksponering.

Digitalt forsterket arbeid handler også om bruk av kognitive støttesystemer, som informasjons- og beslutningsstøtte og kontekstbasert veiledning, teknologistøttet læring, sensorsystemer og en rekke andre digitale systemer. Ved hjelp av digital forsterkning kan vi også forandre og forbedre arbeidsprosesser. Analyser av Big Data og utvikling av kunstig intelligens er eksempler på dette.

I SINTEF jobber vi med forskning og utvikling av ny teknologi, og vi skaper ny kunnskap om hvordan virksomheter kan ta i bruk teknologi for å digitalt forsterke sitt arbeid. Vi har ekspertise på en rekke viktige tema som sensorer, VR og AR, arbeidsmiljø og HMS, arbeidsprosesser, Big Data, AI, informasjons- og beslutningsstøttesystemer. SINTEF jobber tett med kunder og brukere i privat og offentlig sektor for å utvikle, anvendelse og evaluere slike teknologier og systemer.

Hva gjør vi?

Prosjekter

TappingMate

TappingMate

Start:
Slutt:

TappingMate er en robot for et av verdens farligste industrimiljøer: tappesonen der flytende metall på over 1600 °C strømmer fra store smelteovner. Roboten fra MOMEK skal bidra til å gjøre norske smelteverk tryggere og mer effektive.

ERGO-Connect

ERGO-Connect

Start:
Slutt:

Et faktabasert digitalt sensorsystem for arbeidsplasser med en nullvisjon for muskel- og skjelettlidelser på jobben.

Kartlegging av datakriminalitet

Kartlegging av datakriminalitet

Start:
Slutt:

Prosjektets mål var å øke kunnskapen om datakriminalitet som fenomen og omfanget av datakriminalitet i Norge.

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om digitalt forsterket arbeid her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.