Til hovedinnhold
Norsk English

Hans Yngvar Torvatn

Forskningsleder

Utdannet fra NHT, siv.ing 1989, dr.ing 1993. Jobbet i SINTEF siden da. Vidt spekter av prosjekter og forskningstema fra evaluering, arbeidsmiljø, sykefravær, sikkerhet, medvirkning, bruk av teknologi på arbeidsplassen. Hovedstikkord for forskning er arbeid, Siden arbeid i dag har blitt mer og mer digitalisert er det i dag i praksis blitt bruk av digitale teknologier i arbeidslivet. Har over årene deltatt i mange EU prosjekt og koordinert flere. Vært en forskningsleder siden 2008.

Utdanning

Elektroingeinør fra Narvik Ingeniørhøgskole, siv.ing fra NTH i organisasjons og arbeidslivsfag, doktorgrad samme sted.

Kompetanse og fagområder

Digitalisering og arbeid
Industri 4.0 og digitalt støttet arbeid Teknologistøttet læring og serious games Evaluering og evalueringsteori
Helse, Miljø og sikkerhet, fokus psykososialt arbeid Partsamarbeid
Prosjektledelse i forskningsprosjekter
EU-forskningsprosjekkter

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Hans-Torvatn

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0996-4805

Fagområder

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim