Til hovedinnhold
Norsk English

HMS og sykefravær i leverandørhierarkier

SINTEF Teknologi og samfunn studerer hvordan forskjellige grader av tjenesteutsetting (outsourcing) påvirker betingelsene for å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet i et prosjekt finansiert av Forskningsrådet.

Kontaktperson

 

Økt bruk av tjenesteutsetting er en trend i moderne arbeidsliv. I enkelte bransjer foregår tjenesteutsetting i så mange ledd at det gir mening å snakke om et leverandørhierarki.

 

I et leverandørhierarki er arbeidet organisert mer som en verdikjede enn som en enkeltbderift. Dette innebærer en endring i rammebetingelsene for å ivareta de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt mulighetene bedrifter har for å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Til tross for at det har vært en enorm vekst i graden av tjenesteutsetting vet vi lite om eventuelle konsekvenser av denne utviklingen. I prosjektet sammenligner vi virksomheter innenfor helsevesenet, renholdstjenester, bygge- og anleggsnæringen og petroleumsvirksomheten. Prosjektet startet høsten 2010 og skal pågå til medio 2013. Total økonomisk ramme for prosjektet er NOK 5 millioner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2010 - 30.09.2013

Utforsk fagområdene