Til hovedinnhold
Norsk English

HMS og sykefravær i leverandørhierarkier: Faglig formidlingsforum

Faglig formidlingsforum vil delta i felles publisering og diskusjon av metoder og funn.

 • Finnish Institute of Occupational Health, Finland
  Hannu Rintamäki,
 • TNO, Nederland
  Hain Daanen, Professor,
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), avdeling for arbeidsmedisin og epidemiololgi
  Sivilingeniør og fysioterapeut Odd Bjørnstad,
 • Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhet og Sikkerhet, Esbjerg, Danmark
  PhD student Hanna Barbra Rasmussen