Til hovedinnhold
Norsk English

HMS og sykefravær i leverandørhierarkier: Kalender - hva skjer?

Vår 2011

 • Data fra statistisk sentralbyrå om sykefravær er mottatt i prosjektet
 • Innledende analyser er utført

Høst 2011

 • Intervjuer med ledere, HMS ansvarlige og utførende personell
 • Seminar med partssammensatt interessegruppe 15. november

Vår 2012

 • Distribusjon og analyse av spørreskjema
 • Seminar med faglig formidlingsforum, 1. mars
 • Presentasjon av paper på Nordic Working Life Conference, Danmark, April
 • Presentasjon av paper på PSAMEsrel, Finland, Juni

Høst 2012

 • Presentasjon av paper på Towards Safety Trough Advanced Solutions, Polen, September
 • Analyse
 • "Arbeidsforhold i leverandørhierarkier og utslag på sykefravær" - innlegg på brukerseminar i Forsningsrådet 31. oktober
 • Definere anbefalinger til tiltak
 • Seminar med partssammensatt interessegruppe

Vår 2013

 • Publisering og rapportering