Til hovedinnhold
Norsk English

HMS og sykefravær i leverandørhierarkier: Partssammensatt interessegruppe

Partssammensatt interessegruppe er en referansegruppe som samles årlig for tilbakemeldinger og diskusjon av resultater.

Tilsyn

 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet

Arbeidsgiverorganisasjoner

 • Spekter
 • NHO – Byggenæringens Landsforening
 • NHO – Oljeindustriens Landsforening
 • NHO – Service
 • KS

Arbeidstakerorganisasjoner

 • LO – Fagforbundet
 • LO – IndustriEnergi
 • LO – Arbeidsmannsforbundet
 • LO – Fellesforbundet
 • YS – SAFE
 • YS – Delta
 • YS – Parat