Til hovedinnhold
Norsk English

HMS og sykefravær i leverandørhierarkier: Casebedrifter

Casebedriftene vil stille personell tilgjengelig for intervju.

Bygg:

Reinertsen AS med underentreprenører

Helse:

St. Olavs Hospital, Trondheim kommune hjemmesykepleie og sykehjem

Olje- og gass:

BIS industrier, NORISOL, STS gruppen

Renhold:

ISS