Til hovedinnhold
Norsk English

Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES

CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.

Kontaktperson

CenSES er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystemi verden er at nye teknologier og et nytt energisystem blir forstått, akseptert og brukt av offentligheten.

CenSES integrerer innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, sosiologi, innovasjonstudier, teknologi- og vitenskapsstudier. Hovedmålet er å bedre beslutningsunderlaget for framtidens energistrategi, på bruker– og systemnivå, for beslutningstakere både i industrien og det offentlige. CenSES-rammeverket gir en helhetlig analyse og studier av energisystemet.
 
Senteret vil fullt utbygd bestå av om lag 60 professorer, forskere og phd-stipendiater fra åtte ulike forskningsmiljøer. For øyeblikket er 25 stipendiater knyttet til senteret, og ytterligere 22 stipendiater er tilknyttet via relaterte prosjekter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2011 - 31.12.2018

FAKTA OM PROSJEKTET

Partnere
her 

Utforsk fagområdene