Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene? En kikk inn i glasskulen

Sammendrag

Dette prosjektet er initiert og finansiert av Akademikerne og er en studie av hvordan automatisering og digitalisering påvirker arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser karakteristiske for kunnskapsarbeid og de yrkene som representeres av Akademikernes tretten medlemsforeninger. Studien er mfattende og i hovedsak kvalitativ, og har søkt å gå både i dybden og bredden av følgende problemstillinger: 1) Hvilke teknologier som vil påvirke mest arbeidsoppgaver, ‐prosesser og organisering; 2) Hvordan arbeidet påvirkes i spesifikke akademikerbransjer og yrker; 3) hvilke endringer i kompetansebehov som vil
komme som følge av dette; 4) hvordan ledelse i akademikeryrker kan påvirkes; og 5) hva som er gode grep for å lykkes med teknologisk utvikling og endring. En omfattende
litteraturgjennomgang sammenfatter tidligere forskning og gir en innføring i hvordan vi kan forstå teknologipåvirkning og digitalisering av arbeidsoppgaver og ‐prosesser i en norsk kontekst, som så kobles til det empiriske datamaterialet. Analysene peker på atakademikeren ikke står i overhengende fare for å bli automatisert bort, men at disse yrkesgruppene like fullt vil påvirkes – og antageligvis i ganske stor grad – av algoritmisk automatisering. De demonstrerer også viktigheten av bevisst refleksjon og valg som tas i
digitaliseringsprosesser, sammen med kunnskapsledelse, den norske modellen og fagforeningenes potensiale når det gjelder å hente ut potensialet som ligger i digitalisering.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2020

Forlag

SINTEF

ISBN

978‐82‐14‐06511‐4

Vis denne publikasjonen hos Cristin