Til hovedinnhold
Norsk English

HUMAN

Er du fornøyd med samspillet mellom deg og de IT-systemene du bruker? Hva må til vi for at vi skal føle at systemene rundt oss støtter oss?

Kontaktperson

Prosjektet HUman MANufacturing Workplace (HUMAN) har som mål å forbedre samspillet mellom automatiserte produksjonsmaskiner og de menneskene som styrer dem, for å øke produktiviteten, forbedre kvaliteten og høyne ytelsen. HUMAN vil utvikle og utnytte menneskestyrt automasjon for å oppnå en fornuftig grad av automatisering. Dette skal skje gjennom aktiv tilrettelegging av arbeidsplassen basert på operatørenes fysiske kapasitet, kognitive evner og taus kunnskap.

Sunne industriarbeidsplasser og øke konkurranseevne oppnås best ved å skape et godt miljø for menneskelig automatisering, der integrasjon og samarbeid utnytter og støtter operatørenes evner.

Dette stiller en rekke krav til bedriften:

  • Tilpasningsevne og fleksibilitet hos operatørene
  • Synkronisering av oppgaver opp mot hver enkelt operatørs individuelle evner
  • Synkronisering av bedriftens mål opp mot operatørenes individuelle forventninger

HUMAN vil ta tak i disse kravene, og har som hovedmål å utvikle og tilpasse arbeidsplasser med velfungerende samhandling mellom mennesker og maskiner. Dette vil gi høy produktivitet og god kvalitet og evne til tilpasset produksjon. Vi vil oppnå dette gjennom følgende utviklingsmål:

  • Mål 1 – Integrere menneskelig kunnskap og ferdigheter i utvikling av arbeidsplassen
  • Mål 2 – Forbedre kontroll og tilrettelegging av samhandlingen mellom menneske og maskin
  • Mål 3 - Stimulere til bedre samhandling mellom menneske og maskin for å oppnå optimal ytelse
  • Mål 4 - Forbedre samhandlingen mellom menneske og maskin for å kunne utføre komplekse oppgaver
  • Mål 5 – Tilpasse arbeidsplassen og oppgavene til menneskelig kunnskap og ferdigheter

Prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram H2020. HUMAN har 12 partnere fra 6 land. Sintef er koordinator for prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019