Til hovedinnhold
Norsk English

Digital transformasjon

Innføring av ny teknologi fører til store endringer i hvordan virksomheter opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder og brukere. Digital transformasjon kan gi grunnlag for nye forretningsmodeller og innebærer å endre virksomhetens tjenester og produkter. Det påvirker også hvordan man samhandler med kunder og brukere, og forandrer hvordan selve arbeidet og produksjonsprosessen foregår. Teknologien i seg selv er med andre ord ikke nok for å lykkes med disse omfattende endringene.

Kontaktperson

I etablerte virksomheter er digital transformasjon gjerne et resultat av digitalisering av flere prosesser. Incentivet kan komme både fra et indre ønske om forbedring og endring, men også fra et ytre press. Vi ser at nye kunde- og brukerbehov eller nye krav fra myndigheter kan utløse behov for digitalisering. Det kan også handle om at konkurrenter og nyetablerte aktører tar i bruk ny teknologi på helt nye måter og radikalt endrer spillereglene i markedet.

I SINTEF forsker vi på hvordan virksomheter kan hente ut verdi av digital teknologi og få et konkurransefortrinn gjennom digital transformasjon. Våre ansatte driver forskningen videre gjennom å løse praktiske problemer i alle bransjer.

Aktuelt

Prosjekter