Til hovedinnhold
Norsk English

Digital transformasjon

Innføring av ny teknologi fører til store endringer i hvordan virksomheter opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder og brukere. Digital transformasjon kan gi grunnlag for nye forretningsmodeller og innebærer å endre virksomhetens tjenester og produkter. Det påvirker også hvordan man samhandler med kunder og brukere, og forandrer hvordan selve arbeidet og produksjonsprosessen foregår. Teknologien i seg selv er med andre ord ikke nok for å lykkes med disse omfattende endringene.

Kontaktperson

I etablerte virksomheter er digital transformasjon gjerne et resultat av digitalisering av flere prosesser. Incentivet kan komme både fra et indre ønske om forbedring og endring, men også fra et ytre press. Vi ser at nye kunde- og brukerbehov eller nye krav fra myndigheter kan utløse behov for digitalisering. Det kan også handle om at konkurrenter og nyetablerte aktører tar i bruk ny teknologi på helt nye måter og radikalt endrer spillereglene i markedet.

I SINTEF forsker vi på hvordan virksomheter kan hente ut verdi av digital teknologi og få et konkurransefortrinn gjennom digital transformasjon. Våre ansatte driver forskningen videre gjennom å løse praktiske problemer i alle bransjer.

Aktuelt

Prosjekter

TappingMate

TappingMate

Start:
Slutt:

TappingMate er en robot for et av verdens farligste industrimiljøer: tappesonen der flytende metall på over 1600 °C strømmer fra store smelteovner. Roboten fra MOMEK skal bidra til å gjøre norske smelteverk tryggere og mer effektive.

ERGO-Connect

ERGO-Connect

Start:
Slutt:

Et faktabasert digitalt sensorsystem for arbeidsplasser med en nullvisjon for muskel- og skjelettlidelser på jobben.

I4.0-plattform for smart vannstyring

I4.0-plattform for smart vannstyring

Start:
Slutt:

Som følge av økt risiko for styrtregn og ekstremtørke årsaket av klimaendringene kombinert med utdatert ledningsnett og omfattende lekkasjer er det forventet en kraftig vekst i vann- og avløpsmarkedet i Europa i årene fremover for å håndtere store...