Til hovedinnhold
Norsk English

ProaSense: Proactive Sensing Enterprise

Ønsker du å ta din bedrift til neste nivå? ProaSense gjør at du kan bruke og koble data du aldri har koblet før.

Kontaktperson

Photo: Hella

Dagens bedrifter har tilgang til en stor, og stadig økende mengde data fra ulike kilder. Fra alle slags sensorer, via ulike maskiner og roboter, fra egne, kunders og leverandørers datasystemer, fra internett og via direkte rapportering foreligger informasjon om hva som skjer i produksjonen og verden rundt. Altfor ofte blir disse dataene bare samlet inn i isolerte arkiv som ingen gjør noe med. Potensialet i å sammenstille data, analysere dem og handle på grunnlag av analysene er stort.

ProaSense er et EU-prosjekt som har som hovedmål å legge til rette for at bedriftene skal kunne utnytte sine egne data bedre og hurtigere:

  • Utnytte kraften i store mengder bedriftsdata ved å tolke hele forretningsvirksomhetens "økosystem".
  • Endre virksomhetens aktiviteter fra å være styrt av interne prosesser til å ta i bruk hele økosystemet.
  • Hente ut meningsfull informasjon fra datamengdene ved å bruke avansert stordata-analyse: Endre styringen av produksjonen fra nåtidsbehov til framtidsbehov.
  • Øke den strategiske verdien av å bruke dataanalyse for å ta beslutninger, ved å tilpasse beslutningene til synlige utviklingstrekk i sanntids stordata-strømmer: Bruke tidlige tegn som beslutningsgrunnlag for å optimalisere driften.
  • Stikkord: Proaktive bedriftssystemer, situasjonsforståelse, stordata, skalerbar lagring, smart sansing, proaktive produksjon, proaktiv overvåking.

SINTEF bidrar i ProaSense-prosjektet med å følge de to casene i både MHWirth og HELLA. SINTEF er også ansvarlig for datalagringen, noe som gjør prosjektet i stand til å analysere og lagre alle data som er tilgjengelig i sanntid.

SINTEF er prosjektkoordinator for prosjektet.

To videoer om selskapene:

Animation of the concept:

Technical explanation:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.10.2016

Les mer om ProaSense på www.proasense.eu

EU-fakta: http://cordis.europa.eu/project/rcn/110728_en.html