Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av arbeidstakernes opplevelse av digital teknologi og stress

SINTEF har på oppdrag for LO undersøkt arbeidstakernes opplevelse av digital teknologi og arbeidsmiljø. De fleste arbeidstakerne er positive til digitalisering, mens omtrent en tredel av arbeidstakerne ikke er med på utviklingen. Undersøkelsen bekrefter også tidligere funn om at opplæring og medvirkning er viktig for god digitalisering.

Kontaktperson

Digitalisering av arbeidlivet. Foto: Shutterstock
Digitalisering av arbeidlivet. Foto: Shutterstock

SINTEF har i perioden 2016-2017 gjennomført to prosjekt for Landsorganisasjonen (LO) der vi undersøker arbeidstakernes opplevelse av digital teknologi og arbeidsmiljø.

I et pilotprosjekt i 2016 gjorde vi en teorigjennomgang og en begrenset innledende spørreundersøkelse. Basert på dette utviklet vi i samarbeid med LO et design og et spørreskjema for en større undersøkelse. Den innledende spørreundersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse til 1000 respondenter, med 10 spørsmål pluss bakgrunnsvariabler.
Resultatene er oppsummert i SINTEF-rapport A20108 Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv.

I 2017 gjennomførte vi en landsomfattende bransjerepresentativ kartlegging av ansattes holdninger til digital teknologi, arbeidsmiljø (stress og belastninger) og opplevd produktivitet. Undersøkelsen ble gjennomført som en telefonundersøkelse, med 81 spørsmål som ble besvart av 2393 respondenter. Data ble så analysert og oppsummert i en rapport som beskrev hovedfunnene for alle, bransjemessige forskjeller og hva som skaper stress og opplevd produktivitet.
Resultatene er oppsummert i SINTEF-rapport A201700681 Ansattes syn på digitalisering.

Hovedfunn

Det norske arbeidslivet er digitalt og har vært det lenge. En norsk arbeidstaker i dag bruker mellom 2 og 5 ulike digitale verktøy i sitt arbeid. Vi har vært tastetrykkarar, nå er vi på veg til å bli skjermtafsare. Flertallet av norske arbeidstakere er positive til digitalisering, opplæring og medvirkning styrker dette. Dette er funn fra både pilotprosjekt og hovedprosjektet. Samtidig er det et betydelig mindretall som ikke på samme måte opplever gevinster. Endelig er ansattes representanter (tillitsvalgte og verneombud) aktive med i innføringsprosessen, rapporten anbefaler at det satses på opplæring av disse gruppene.


Publikasjoner

Rapporter og vitenskapelige publikasjoner

Medieoppslag, kronikker og foredrag

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017