Til hovedinnhold
Norsk English

WAge - Healthy Working environments for all Ages: An evidence-driven framework

Målet med WAge-prosjektet er å utvikle, implementere og teste en arbeidsplass-basert tilnærming for kartlegging og evaluering av eksponering, fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Ved å involvere arbeidere gjennom hele forskningsprosessen, vil vi bygge ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av fysiologisk belastning samt de menneskelige faktorene, og vil generere nye retningslinjer for et bedre arbeidsmiljø i Europa.

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre livskvaliteten, samt forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidig som arbeidsmiljø opprettholdes og forbedres. Samtidig vil digitalisering og ny teknologi sannsynligvis føre til nye utfordringer som krever ny kunnskap på både organisatorisk og individuelt nivå for å sikre sikkerhet og personvern.

Et tryggere arbeidsmiljø

Det er derfor viktig med oppdatert og ny kunnskap for å utløse det fulle potensialet i ny teknologi for å bygge et tryggere arbeidsmiljø.
En kombinasjon av forskjellige metoder, f.eks. felt- og laboratoriemålinger, spørreskjemaer og intervjuer, vil bli brukt for å sikre involvering av de ulike perspektivene i arbeidslivet, alt fra fysiologiske mekanismer til organisatoriske problemstillinger.

Løfte neste generasjons arbeidsmiljø og etablere et sunnere arbeidsliv

Prosjektet skal bruke en tverrfaglig tilnærming som kombinerer menneskelige faktorer, teknologi og organisasjonsledelse for å utvikle et rammeverk og kunnskap til den fremtidige digitale arbeideren. Resultatene fra dette prosjektet vil demonstrere hvordan teknologiske løsninger og systemer anvendt på en smart måte kan løfte neste generasjons arbeidsmiljø og videre etablere et sunnere arbeidsliv gjennom bevisstgjøring og økt kompetanse hos den enkelte arbeidstaker og helt opp til organisasjonsnivå.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Finansiering

Horizon Europe: 101137207

Samarbeidspartnere

Faculdade de Motricidade Humana Universidade de Lisboa, Instituto de Biomecanica de Valencia, Universitat Jaume I, University of Stirling, Monash University Malaysia, SEAT SA, Walk With Path, Central Institure of Labor Protection Poland

Prosjekttype

EU