Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale tvillinger og mixed reality

En digital tvilling er en avansert, digital kopi av et fysisk objekt eller prosess, for eksempel av et bygg, en installasjon eller en produksjonsprosess. Informasjonen fra en digital tvilling kan blant annet brukes til å forutse vedlikeholdsbehov eller utvikle bedre produkter. Den digitale tvillingen blir enda mer verdifull når vi kombinerer den med virkeligheten gjennom såkalt mixed reality.

Kontaktperson

SINTEF er en del av EU-prosjektet Iliad Digital Twin of the Ocean.

En digital tvilling skiller seg fra en vanlig digital modell ved at den også gjengir det fysiske objektets adferd. Ved å bruke måleinstrumenter, geometri, metainformasjon og fysiske og matematiske modeller holdes den digitale tvillingen kontinuerlig oppdatert for å beskrive det fysiske objektet. Den digitale tvillingen samler inn store datamengder over tid og analyser av denne dataen kan blant annet brukes til å forutse behov for vedlikehold og bygge simulatorer for trening.

For å få mest mulig ut av digitale tvillinger er det behov for innovative og informative visualiseringsløsninger som muliggjør beslutningsstøtte. Her spiller mixed reality en viktig rolle. Mixed reality er en blanding av virtual reality (VR) og augmented reality (AR), og ved hjelp av denne metoden kan man plassere virtuelle objekter som digitale tvillinger i den virkelige verden. Dette gjør vi blant annet ved å bruke VR- eller AR-enheter eller briller.

Digitale tvillinger er en viktig brikke i en grønn og bærekraftig omstilling, og er sentrale når vi skal forme fremtidens arbeidsplasser. I SINTEF jobber vi med å skape disse mulighetene ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og drive forskningen på dette området videre gjennom å løse praktiske problemer i alle bransjer.

 

 

Aktuelt

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Et EU-prosjekt er dedikert til å fremme energieffektivitet gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige metoder for korrosjonsbeskyttelse, med mål om å erstatte stål med aluminium.

Prosjekter

Ekspertiser