Til hovedinnhold
Norsk English

Digital Tvilling

Digital Tvilling (DT) er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

Kontaktperson

Digital tvilling kan beskrives av følgende tre stikkord:

  • Virtuell tvilling
  • Prediksjon tvilling
  • Tvilling implementasjon

SINTEF har en lang tradisjon for å utvikle numeriske verktøy for nøyaktig predikasjon av fysiske objekter og prosesser. For å kunne utvikle "Prediaktiv tvilling" adresser vi følgende to utfordringer:

  • Overføring av den fysiske realismen som ligger i analyseverktøyene brukt i prosjekteringsfasen til analyseverktøy som brukes i drifts- og operasjonsfasen ved hjelp av redusert ordens modellering (ROM).

  • Kombinere fysiske modeller og datadrevne modeller, dvs. hybrid analyse og modellering (HAM), for å åpne nye muligheter for gjøre sanntidssimuleringer som muliggjør mer realistisk kobling av den virkelige og virtuelle verdenen.

Ved å oppnå et nivå av fysisk realisme tilsvarende analyseverktøy som brukes i driftsfasen kan gjøre det mulig for en digital tvilling å være predikativ (med akseptabel nøyaktighet) av den virkelige verden. Dette vil med sikkerhet radikalt endre vår evne til å forstå og kontrollere den aktuelle vitenskapelige eller tekniske situasjonen. Nye paradigmer for styring av fysiske objekters livssyklus kan da etableres, for eksempel betydelig reduksjon av energikostnadene produsert av havvindparker.

Les mer om digitale tvillinger her.