Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering av vannkraften

I de fleste historiske vannkraftutbygginger i Norge har drift og overvåkning vært basert på analoge systemer.

Kontaktperson

Nå gjennomgår bransjen en transformasjon med fokus på å utnytte digitale teknologier for å utvide leveringsevnen, øke sikkerheten og bytte ut foreldede, analoge styringssystemer.

Potensialet for verdiskapning fra digitalisering ligger i økt fleksibilitet og virkningsgrad under drift, økt effektivitet i vedlikehold, reduserte kostnader gjennom bedre tilstandskontroll og mindre uplanlagt utetid, forbedret sikkerhet, HMS og økt forsyningssikkerhet. De digitale elementene inkluderer sensorer, trådløse plattformer for sanntidsovervåkning av kraftverk og elvemiljø, tilstandsovervåkning av enkeltkomponenter, systemer for prediktivt vedlikehold, bedre beslutningsstøtte for kraftverksoperatører, nye systemer for arbeidsordre, tiltak for datasikring og automatisering av prosesser. Dette skaper nye behov for forskning og innovasjon som i stor grad fokuserer på tverrfaglige aspekter på tvers av alle overnevnte tema. Samtidig åpner det muligheter for norsk industri til å levere løsninger på tvers av de tradisjonelle bransjeskillene. Forskningsresultater og produkter må tilrettelegges for integrasjon i et digitalt økosystem, og for Norge er det viktig å gripe denne sjansen for å beholde og videreutvikle vår posisjon som en viktig kunnskaps- og teknologileverandør for vannkraftbransjen. 

Vi arbeider innen disse områdene

 • Utvikling av digitale tvillinger for enkeltkomponenter og system
 • Dynamisk simulering av belastninger på vannvei, turbin og generator
 • Overvåkning av miljø i vassdraget
 • Bruk av kunstig intelligens til å oppnå økt innsikt i systemtilstanden
 • Prediktivt vedlikehold av komponenter
 • Visualisering av store datamengder
 • Sanntidsberegning på live data fra kraftverk

Prosjekter og programvare

 • TwinLab – Virtuelt laboratorium for utvikling av digitale tvillinger
 • SHOP – Detaljert optimering og simulering av vannkraftverk
 • HydroCen
 • Smartkraft – Pilotering av nye digitaliseringsløsninger hos vannkraftprodusenter