Til hovedinnhold
Norsk English

Utvidet virkelighet (XR) for digitalt forsterket arbeid

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Utvidet virkelighet, som på engelsk kalles extended reality (XR) er en samlebetegnelse for digitale teknologier som erstatter virkeligheten med virtuelle omgivelser, såkalt virtual reality (VR), eller som legger til virtuelle elementer over virkeligheten, såkalt augmented reality (AR).

For å tre inn i en utvidet virkelighet kan du bruke både vanlige skjermenheter som nettbrett, PC-skjermer eller mobiltelefoner, og spesiallagde løsninger som VR- eller AR-briller.

Virtual reality (VR)

Det finnes flere ulike definisjoner på hva VR er, men alle definisjonene legger vekt på VR som en digital simulering eller gjenskapelse av et miljø. Teknologien lar deg oppleve et virtuelt landskap som du kan utforske og samhandle med. Innholdet kan være programmert og animert innhold utviklet i spillmotorer som UNITY, eller opptak fra virkeligheten – gjerne i 360 grader i form av en film eller stillbilder med hotspots.

Med VR-briller, også kjent som «head-mounted displays» eller bare «HMDs», blir du omsluttet i det virtuelle miljøet ved at ditt synsfelt blir tildekket og erstattet med skjermer. Du kan se deg rundt i de virtuelle omgivelsene på samme måte som i virkeligheten, og erfare at bevegelsene dine i virkeligheten skjer i den virtuelle virkeligheten. Du kan bruke et par håndkontrollere eller håndsporing som lar deg bruke hendene dine til å interagere med det virtuelle miljøet på liknende vis som i virkeligheten.

Augmented Reality (AR)

Med AR vises virtuelle elementer over virkeligheten eller over et bilde av virkeligheten. Du får på denne måten inn digitale elementer i de virkelige omgivelsene dine. Et eksempel på bruk av AR-teknologi i hverdagen er ryggekamera i bilen, der du får veiledning på hvor du skal kjøre ved at virtuelle linjer indikerer egnet kjøreretning. Et annet eksempel er bruk av filter på sosiale medier som Snapchat og Instagram, der et lag med datagenerert innhold legges oppå det kameraet ser fra den virkelige verden.

Mixed reality (MR) og metaverset

Blandet virkelighet, eller på engelsk mixed reality (MR), er et begrep som brukes ved en blanding av VR- og AR-teknologi. Begrepet knyttes ofte til bruk av AR-briller som for eksempel Microsoft Hololens. Med denne teknologien kan man plassere digitale tvillinger i den virkelige verden.

Metaverset er et begrep som skal beskrive fremtidens internett – et internett i 3D. Et metavers kan beskrives som et nettverk av virtuelle 3D-verdener som retter søkelyset på sosialisering og interaksjoner i digitale verdener. Her vil bruk av både virtuelle og utvidete virkeligheter spille en sentral rolle.

Bruk av XR i organisasjoner

Stadig flere organisasjoner har begynt å bruke utvidet virkelighet (XR) for å forbedre eller forsterke arbeidet som utføres. Ved hjelp av XR kan man trene digitalt på virkelighetsnære scenarier som er umulige, farlige, upraktiske eller ressurskrevende å gjennomføre på andre vis. Eksempler på dette er å bruke VR til læring og trening om førstehjelp i undervisning, til behandling av alvorlige psykiske lidelser og til å trene oppmerksomheten i trafikkopplæring. Et annet bruksområde for VR er distribuert samarbeid for samarbeidspartnere som er på forskjellige geografiske steder. Fjerninspeksjon eller virtuelle møter er eksempler på dette. Samarbeid over en slik felles virtuell plattform gir en annen opplevelse enn tradisjonelle møteplattformer som Teams og Zoom.

AR-teknologi brukes blant annet til visualisering av komplekse data – gjerne i kombinasjon med sensorer. Flere organisasjoner bruker det også til fjernstyrt samarbeid, og til å støtte ansatte ved å gi instruksjoner i sanntid når de trenger det. Et eksempel på dette er å utvikle arbeidsplasser med velfungerende samhandling mellom mennesker og maskiner, som i EU-prosjektet HUMAN.


Som FoU-partner er SINTEF med i flere prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, hvor vi utvikler og evaluerer bruk av både VR og AR i både offentlig og privat sektor. SINTEF har en solid tverrfaglig kompetanse innen feltet, og med utgangspunkt i anvendt forskning bidrar vi til å skape FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i organisasjoners behov.

Kontaktperson