Til hovedinnhold
Norsk English

VR-teknologi og psykisk helse

Prosjektets overordnete mål var å etablere kunnskap om mulighetene for å anvende VR-teknologi i behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Ill. Shutterstock

De viktigste problemstillingene vi har jobbet med er å få innsikt i ulike VR-teknologiske løsninger, fordeler/ulemper med bruk av VR-teknologi hos friske. Vi har videre undersøkt hvilke kombinasjoner av eksponeringer/teknologi som egner seg for ulike pasientgrupper, og fått en vurdering fra klinikere om hvordan VR-teknologi kan brukes som en del av behandlingen.

Bakgrunn

Virtual Reality (VR) teknologi er ikke kjent brukt i behandling av alvorlig psykiske lidelser, men tas i økende grad i bruk for vanlige psykiske helseproblemer som lettere angstproblematikk og depresjoner. I dette forprosjektet utforsket vi potensialet for å bruke denne teknologien ved å involvere klinikere i psykisk helsevern fra spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i Trondheim. Det er gjennomført fem interne workshop i prosjektgruppen, pilottester på friske personer med/uten biofeedback, workshop og fokusgruppeintervju med klinikere.

Forprosjektet har gitt et kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle konseptet rundt VR-teknologi i behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser videre. Resultatene viser at både psykologer og psykiatere ser mange muligheter for bruk av VR-teknologi i behandlingen, men det kreves omfattende bevisgrunnlag før dette kan anvendes i klinisk praksis.

Resultater

Prosjektet konkluderer med at det er potensial for bruk av VR i behandling av alvorlige psykiske lidelser. En av de største mulighetene som ble identifisert var bruk av VR-teknologi for å hjelpe enkeltpersoner som har isolert seg og trenger å trene på sosiale ferdigheter i hverdagen slik at de kan få bedret sin sosiale fungering. VR kan også brukes til å simulere alvorlig psykisk lidelse, slik at ansatte i psykisk helsevern, slektninger og andre kan få en bedre forståelse av hvordan personen som lider av alvorlig psykisk lidelse opplever sin situasjon.

I forprosjektet har fageksperter innen psykisk helse jobbet nært sammen med fysiologer og økt vår felles forståelse av sammenhenger mellom fysiologiske stressresponser og biofeedback i VR som et verktøy for tilbakemeldinger til pasient eller behandler. Forprosjektet viste at det kreves gode valideringsstudier før klinikere er villige til å rekruttere pasienter til store kliniske studier. Det vil behøves tid til å lære å bruke teknologi før de er villige til å rekruttere pasienter til større kliniske studier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Utforsk fagområdene