Til hovedinnhold

Solveig Osborg Ose

Seniorforsker

Solveig Osborg Ose

Seniorforsker

Solveig Osborg Ose
Telefon: 907 28 684
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644663

Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er det nødvendig å se på de ulike lands sykefraværsordninger og andre ordninger. ...

Forfattere Ose Solveig Osborg
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644649

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert siden Opptrappingsplanen for ps...

Forfattere Ose Solveig Osborg
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1555392

Background Inpatient bed numbers are continually being reduced but are not being replaced with adequate alternatives in primary health care. There is a considerable risk that eventually all inpatient treatment will be unplanned, because planned or elective treatments are superseded by urgent needs w...

Forfattere Ose Solveig Osborg
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon