Til hovedinnhold
Norsk English

Tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer

SINTEF har utført en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering av tjenestetilbudet til mennesker med lettere psykiske helseproblemer.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Det er behov for lavterskeltjenester i kommunene, men det vil være feil å begrense slike tjenester til psykisk helse. Fordi 74 prosent av kommunene har færre enn 10 000 innbyggere og 53 prosent har færre enn 5 000 innbyggere, foreslår SINTEF at lavterskeltilbudene bør dekke både sosiale, personlige og psykiske helseproblemer. Tjenestene bør ha en sterk sosialfaglig innretning fordi mange av de psykiske helseproblemene skyldes sosiale og personlige problemer. Det er viktig at tjenestene som etableres bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen. Større kommuner har større befolkningsgrunnlag og kan ha grunnlag for å etablere spesifikke lavterskeltilbud innen psykisk helse, men da må tilbudet etableres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten slik at ansvarsdelingen er tydelig og faglig begrunnet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2017 - 15.03.2018

Utforsk fagområdene

Last ned rapporten
"En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer" (1,6 MB)

Finansiering
KS

 Prosjektet er gjennomført av SINTEF og RO, der SINTEF har prosjektansvar. Vi takker de 12 case-kommunene som har deltatt i studien.