Til hovedinnhold
Norsk English

Solveig Osborg Ose

Seniorforsker

Solveig Osborg Ose
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hun startet i SINTEF i 2003, og har ledet og deltatt i mange spennende tverrfaglige forskningsprosjekter som kombinerer ulike datakilder, både kvalitative og kvantitative.

Utdanning

dr. polit samfunnsøkonomi med spesialisering i arbeidsmarkedsøkonomi inkludert sykefravær

Kompetanse og fagområder

Forskningsområder er helsetjenesteforskning (særlig tjenester innen psykisk helse og rus) og arbeidslivsforskning (arbeidsbetingelser, helse, sykefravær m.m.)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/ose-solveig-2813115/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Solveig-Ose

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5361-7571

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim